www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Услуги


Експертите на СВЕМАР КОНСУЛТ притежават богат опит в разработването и управлението на проекти, финансирани от различни донорски програми и фондове – по правителствени програми, частни фондове и фондации, международни организации, в т.ч. и от Пред-присъединителните и Структурни фондове на ЕС.
В зависимост от характера на проекта ние предлагаме избор на най-подходящ източник за получаване на съдействие.

След прецизен анализ на възможностите пристъпваме към разработване на съответното проектопредложение.

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

29-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата: • Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес... още

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

24-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата:   • Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000... още

Старт на приема на проекти по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

04-01-2019

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви старта на процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на... още